“Khi bạn mang ý tưởng của bạn đến một người bạn hoặc đồng nghiệp, thậm chí nếu tỷ lệ thành công thấp hơn, bạn đang nói rằng bạn tin nó sẽ hoạt động, và bạn không xấu hổ khi nói vậy.”

Janos Demeter

Có một nguyên tắc khác mà tất cả những người xây dựng mạng lưới nhấn mạnh. Họ gọi là “đăng ký người ngang tầm hoặc hơn”. Họ có ý là người bạn thêm vào mạng lưới của bạn nên bao gồm bạn, đồng nghiệp và hàng xóm của chính bạn, người có trải nghiệm kinh tế và xã hội tương tự.

Tôi đã một lần đăng ký một luật sư người bối rối trước thực tế là mạng lưới của anh ấy chưa từng vượt khỏi nền. Anh ấy đã dừng ở đó trong nhiều năm và đã thêm hàng chục người. Nhưng khi suy nghĩ, anh ấy tự nhận thấy rằng anh đã phá vỡ nguyên tắc rất quan trọng này. Về bản chất anh ấy đã kinh doanh trên uy tín của một luật sư và tuyển dụng các Nhà Phân Phối bị gây ấn tượng bởi điều đó. Những người trẻ tuổi khâm phục anh ấy. Các khách hàng không có tiền và phụ thuộc vào sự hỗ trợ của anh ấy.

Không ai thực sự giải thích một cách hài lòng tại sao nguyên tắc này lại là then chốt như vậy, nhưng có rất nhiều loại ý kiến. Có người nói rằng nếu bạn chỉ đăng ký những người bạn dễ ảnh hưởng, bạn đang truyền đạt tư tưởng rằng kinh doanh của bạn không đủ tốt cho những người bạn và đồng nghiệp của bạn nhưng có thể nó sẽ hoạt động cho một ai đó như họ.

Điều trái ngược là thật. Khi bạn chia sẻ ý tưởng của bạn với một đồng nghiệp hoặc bạn bè, thậm chí nếu lợi thế thành công của bạn thấp hơn, bạn đang truyền đạt thực tế rằng bạn thực sự tin nó sẽ hoạt động và bạn không xấu hổ khi nói điều đó.

Không có lí do tại sao nó hoạt động, vấn đề là nó hoạt động. Bạn có nhớ trò chơi các con số? Nếu bạn muốn các con số làm việc cho bạn, “đăng ký người ngang tầm hoặc hơn”.

(Trích từ cuốn sách “Chuyên gia từ bên ngoài với chiếc cặp”)