“Ngay sau khi những tên được viết xuống trên một mảnh giấy, tiềm thức sẽ hoạt động, cố gắng tìm ra cách để đưa họ vào nhóm của bạn.”

Angie Somers
Looking at popular choices for girls and boys

Điều đầu tiên “người bảo trợ” của bạn có thể làm là giúp bạn viết ra một danh sách các khách hàng tương lai, những người có thể quan tâm đến ý tưởng xây dựng đội ngũ của mình. Giá trị trong danh sách như vậy là hiển nhiên. Và viết nó xuống là một điều dễ dàng. Mọi tổ chức bán hàng dạy điều này. Angie Somers, bậc thầy xây dựng đội ngũ, nói rằng nó có thể là bước đơn quan trọng và thực tế nhất một người có thể thực hiện khi mở một kinh doanh độc lập mới. Và tuy nhiên mọi người vẫn cho rằng họ có thể giữ danh sách các ứng viên của họ trong đầu.

Tất cả các Nhà Phân Phối thành công đồng ý: viết tên xuống một mảnh giấy. Tất cả mọi thứ bắt đầu xảy ra. Tên kích hoạt tên nhiều hơn nữa. Khi bạn luyện tập ý tưởng của bạn với một khuôn mặt trong tâm trí một tên khác đột nhiên bật lên. Nó cũng có thể làm việc cho người khác.

Danh sách của bạn có lẽ là công cụ kinh doanh quan trọng nhất của bạn. Đó là sự liên hệ sẵn có của bạn, một nguồn tài nguyên bạn luôn có thể mang theo bạn. Và nếu bạn muốn sự giúp đỡ từ tuyến trên của bạn, bạn sẽ cần phải xem xét lại các tên trong danh sách của bạn với họ. Danh sách của bạn giúp bạn và họ hình dung lĩnh vực mà bạn ảnh hưởng, và một danh sách tốt là một tín hiệu cho tuyến trên của bạn rằng bạn là một người mà họ nên làm việc.

Hai điều đáng ghi nhớ: Đầu tiên, danh sách của bạn càng lớn, kinh doanh của bạn càng tiềm năng. Thứ hai, nếu ai đó bạn biết không có trong danh sách của bạn và không được bạn tiếp cận, người đó sẽ có thể sớm được trong danh sách của một ai đó khác.

Công việc khó khăn là phát triển các lời nói và tư tưởng để mở rộng đội ngũ của bạn. Phần dễ dàng là thực hiện bằng số người, cho họ nói “có” hoặc “không.” Bạn sẽ chi tiêu tiền bạc và thời gian để phát triển máy móc để sản xuất bút bi và sau đó sản xuất chỉ có năm cây bút? Nếu bạn đã vượt qua tất cả các khó khăn để phát triển ý tưởng của bạn, hãy đảm bảo bạn thực hiện bằng hàng chục người. Trong trường hợp này, số lượng là tên của trò chơi.

(Trích từ cuốn sách “Chuyên gia từ bên ngoài với chiếc cặp”)