10 điều tinh hoa để bách niên trường thọ

Sau khi đúc kết lại phương pháp dưỡng sinh độc đáo của Đạo gia, nay giới thiệu cùng độc giả “Thập dưỡng” của Đạo gia, bao gồm: Dưỡng thân, dưỡng thần, dưỡng thể, dưỡng khí, dưỡng tâm, dưỡng trí, dưỡng đức, dưỡng phẩm, dưỡng phúc, dưỡng thọ. 1. Vận động dưỡng thân Đạo gia chú […]

Read More

Từ hiện tại đến cái hang của Plato

Liệu có tồn tại một thứ được gọi là “HIỆN TẠI” hay không? Trên thực tế, không có thứ gì được gọi là “hiện tại”. Bất kì một vật thể nào mà chúng ta nhìn thấy được ngay bây giờ đều là một dạng ẢO ẢNH của thời gian, vì ánh sáng luôn mất một […]

Read More