Mục Tiêu Có Rõ Ràng Thì Hành Trình Mới Dễ Dàng

Bài học của người thầy Do Thái: “Thầy giáo Do Thái chèo một chiếc thuyền lớn theo sau những nam sinh dũng cảm đang bơi trong dòng nước biển xanh ngắt. Bơi chưa đầy nửa dặm, những chàng trai vốn bơi rất giỏi lại dần bỏ cuộc mà trèo lên thuyền của thầy. Tất cả […]

Read More