Thật khó tin rằng những quả bóng bay có thể dạy bạn một bài học cuộc sống.

Có một vị giáo sư đại học, ngày nọ khi đang giảng bài trên lớp, ông đột nhiên dừng lại và muốn dạy một bài học quý giá cho 100 sinh viên của mình.

Ông đưa mỗi sinh viên một quả bóng bay, yêu cầu họ thổi phồng nó lên rồi viết tên của mình lên trên. Sau đó, ông yêu cầu họ bỏ quả bóng bay sang căn phòng bên cạnh.

Sau khi tất cả hoàn thành nhiệm vụ, các sinh viên tập trung bên ngoài căn phòng, bây giờ đã chứa đầy bóng.

“Các em có 5 phút,” vị giáo sư giải thích, “để sang phòng bên kia, tìm quả bóng viết tên của mình, và quay lại giảng đường.”

5 phút trôi qua nhanh chóng, và không một ai tìm được quả bóng của mình. Tất cả đều bước ra khỏi phòng.

Sau đó, vị giáo sư yêu cầu họ thay đổi cách tìm quả bóng. Bây giờ họ có thể lấy bất kì quả bóng nào rồi đi tìm người viết tên trên đó để đưa cho họ.

Kết quả là, mọi người đều lấy được quả bóng mang tên mình trước khi hết 5 phút. Vị giáo sư khi ấy mới nói:

“Chuyện gì xảy ra vậy? Giống như việc đi tìm quả bóng có tên mình, mọi người chúng ta đều điên cuồng đi tìm hạnh phúc cá nhân, nhưng không ai biết nên tìm nó ở đâu. Hạnh phúc của chúng ta như nằm trong tay người khác. Nếu bạn mang lại cho người khác hạnh phúc, bạn cũng sẽ có hạnh phúc của mình…!”

(Nguồn: sưu tầm)