7 Chiến Lược Thịnh Vượng và Hạnh Phúc (Jim Rohn)

Jim Rohn là cha đẻ của từ khóa PERSONAL DEVELOPMENT (phát triển bản thân). Trong những di sản vô giá của ông, có lẽ quyển sách “7 chiến lược thịnh vượng và hạnh phúc” là điều quý giá nhất. 1. THIẾT LẬP MỤC TIÊU   SỨC MẠNH CỦA MỤC TIÊU Mục tiêu là bài học quan […]

Read More

6 Nhu Cầu Của Con Người (Tony Robbins)

Theo Tony Robbins, sáu nhu cầu này ảnh hưởng đến những động lực sâu thẳm nhất trong chúng ta và xác định cách chúng ta ra quyết định, hành động trong cuộc sống. Tương tự như thệ thống Chakra hiện đại, 6 Nhu cầu Cơ bản của con người sắp xếp theo thứ tự tăng […]

Read More

9 Lí Do Thành Công của Người Do Thái

1. Tư duy của Edison: Thất bại là mẹ thành công Edison xem mỗi lần thử nghiệm thất bại là một lần thu hoạch, bởi ít nhất chúng đã chứng minh rằng nguyên liệu thử nghiệm hoặc phương pháp đó là bất khả thi. Do đó, bóng đèn sợi đốt đã phải trải qua hơn […]

Read More

30 Định luật Thần kỳ của Cuộc sống

Cuộc sống với những điều xảy ra như một định luật mà tất cả chúng ta phải công nhận. Dưới đây là 30 định luật cuộc sống trong số đó. 1/ Định luật trái táo Nếu có một số táo, có quả tốt có quả hỏng, thì bạn nên ăn quả tốt trước, vứt quả […]

Read More