Giải Nobel Hóa học 1997 được chia, một nửa dành cho Paul D. Boyer và John E. Walker “vì đã làm sáng tỏ cơ chế enzym cơ bản tổng hợp adenosine triphosphate (ATP)” và nửa còn lại dành cho Jens C. Skou ” cho phát hiện đầu tiên về enzym vận chuyển ion, Na +, K + -ATPase. “
https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/1997/summary/

Giải Nobel Sinh lý học hoặc Y học 2009 được trao chung cho Elizabeth H. Blackburn, Carol W. Greider và Jack W. Szostak “vì đã khám phá ra cách các nhiễm sắc thể được bảo vệ bởi telomere và enzyme telomerase.”
https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2009/prize-announcement/

Giải Nobel Hóa học 2018 đã được chia, một nửa được trao cho Frances H. Arnold “vì sự tiến hóa có định hướng của các enzym”, nửa còn lại được trao cho George P. Smith và Sir Gregory P. Winter “cho phage hiển thị peptit và kháng thể. . “
https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2018/popular-information/